05 April 2007

Jesus is risen from the dead!
Jesus lever, graven brast! Han stod opp med guddoms velde.
Trøsten står som klippen fast: At hans død og blod skal gjelde. Lynet blinker, jorden bever, graven brast, og Jesus lever!
Jeg har vunnet, Jesus vant, Døden oppslukt er til seier, Jesus mørkets fyrste bandt, Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet!
(Johan Nordahl Brun, 1786)

No comments: